2020-05-28

Zamówienia publiczne

(2013.11.12) Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
     Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
    

(2015.11.12) Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro na zakup szorowarki z odsysaniem dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
     Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

    

(2015.11.12) Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro na zakup klimatyzatora wraz z montażem dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
     Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
    

(2016.09.14) Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zakup kontenerów chłodniczych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 1b - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
     Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
    
(2017.10.11) Zamówienie publiczne powyżej 30.000 euro na zakup chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Ogłoszenie nr 600487
     Informacja z otwarcia oferty
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(2017.11.17) Zamówienie publiczne powyżej 30.000 euro na zakup chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim.
     SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Ogłoszenie nr 618307
     Informacja z otwarcia ofert
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(2018.04.05) Zaproszenie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zakup kontenerów chłodniczych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
      Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy
      Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się