2020-05-28

Lista wyznaczonych lekarzy weterynarii w powiecie Radzyń Podlaski

I Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku, wystawiania świadectw zdrowia i sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
            

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Maciej Rumiński – gm. Borki
3. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
4. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
5. lek. wet. Joanna Daniewska – gm. Kąkolewnica
6. lek. wet. Patrycja Kępista – gm. Kąkolewnica
7. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
8. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska
9. lek. wet. Krzysztof Samczuk – gm. Komarówka Podlaska, Wohyń
10. dr n. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
11. lek. wet. Izabela Mitrus – gm. Radzyń Podlaski
12. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Radzyń Podlaski
13. lek. wet. Kamil Dobek – gm. Radzyń Podlaski
14. lek. wet. Piotr Kołacz – gm. Radzyń Podlaski
15. lek. wet. Joanna Pawusiak – gm. Radzyń Podlaski
16. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan Majorat
17. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
18. lek. wet. Mirosław Klementewicz – gm. Wohyń

            

II Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru
nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego,
oceny mięsa, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju i sprawowania nadzoru nad rozbiorem mięsa
      

1. lek. wet. Ryszard Koślacz – ubojnia INDOS Bezwola
2. lek. wet. Ryszard Kusyk – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola
3. lek. wet. Jerzy Korec – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola
4. lek. wet. Leszek Koczkodaj – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola

           

III Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych
do badania mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa,
przeznaczonego na użytek własny
oraz badania mięsa zwierząt łownych po ich odstrzeleniu,
przeznaczonego na użytek własny
              

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Maciej Rumiński – gm. Borki
3. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
4. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
5. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
6. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska
7. lek. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
8. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Radzyń Podlaski
9. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan Majorat
10. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń

                   

IV Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania badań rozpoznawczych, ochronnych szczepień i pobierania próbek do badań
              

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Maciej Rumiński – gm. Borki
3. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
4. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
5. lek. wet. Joanna Daniewska – gm. Kąkolewnica
6. lek. wet. Patrycja Kępista – gm. Kąkolewnica
7. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
8. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska
9. lek. wet. Krzysztof Samczuk – gm. Komarówka Podlaska, Wohyń
10. dr n. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
11. lek. wet. Izabela Mitrus – gm. Radzyń Podlaski
12. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Radzyń Podlaski
13. lek. wet. Kamil Dobek – gm. Radzyń Podlaski
14. lek. wet. Piotr Kołacz – gm. Radzyń Podlaski
15. lek. wet. Joanna Pawusiak – gm. Radzyń Podlaski
16. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan Majorat
17. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
18. lek. wet. Mirosław Klementewicz – gm. Wohyń

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się