2020-05-21

Struktura organizacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Radzyniu Podlaskim
lek. wet. Leszek Golecki

 

Zastępca Powiatowego Lekarza
Weterynarii
lek. wet. Alina Smyk

 

     
Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

 
  Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności,
Pasz i Utylizacji

 


Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
Kierownik Zespołu
lek. wet. Magdalena Więch

 


Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. Bezpieczeństwa Żywności,
Pasz i Utylizacji
Kierownik Zespołu
lek. wet. Agnieszka Dymek


Inspektor Weterynaryjny
ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
mgr inż. Emil Szczygielski

 


Inspektor Weterynaryjny
ds. Bezpieczeństwa Żywności,
Pasz i Utylizacji
-


Inspektor Weterynaryjny
ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
mgr inż. Jolanta Fijałek

 


Inspektor Weterynaryjny
ds. Bezpieczeństwa Żywności,
Pasz i Utylizacji
mgr inż. Ireneusz Antol


Inspektor Weterynaryjny
ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
lek. wet. Katarzyna Patyra
 
Inspektor Weterynaryjny
ds. Bezpieczeństwa Żywności,
Pasz i Utylizacji
mgr Małgorzata Botwina

Inspektor Weterynaryjny
ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
-
 

 

     

Zespół ds. Finansowo – Księgowych
i Administracyjnych

   


Główny Księgowy
Kierownik
Zespołu ds. Finansowo-Księgowych
i Administracyjnych
mgr Agnieszka Nast


Księgowa ds. kadr i księgowości
-


Starszy referent
Katarzyna Głowacka


Kierowca
Krzysztof Świder


Starszy informatyk
mgr inż. Konrad Stefańczuk


Radca prawny
Agnieszka Jastrząb – Szczygielska

 

 

 

Schemat organizacyjny PIW Radzyń Podlaski

 

Załączniki

  Schemat organizacyj...zyń Podlaski 41 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się