2020-05-18

Praca

Oferty pracy

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

2021 r.

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

 

2020 r.

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko księgowy - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko księgowy - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko księgowy - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

 

2019 r.

Nabór na stanowisko księgowy - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko księgowy - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko księgowy - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

 

2018 r.

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny - Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny  -  Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny  -  Wyniki naboru

Nabór na stanowisko księgowy  -  Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny  -  Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny  -  Wyniki naboru

 

2017r.

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny  -  Wyniki naboru

 

2016 r.

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny  -  Wyniki naboru

Nabór na stanowisko księgowy  -  Wyniki naboru

 

2014 r.

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny  -  Wyniki naboru

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny  -  Wyniki naboru

 

2013 r.

Nabór na stanowisko pracy księgowy  -  Wyniki naboru

Załączniki

  Wyniki naboru 63619 31,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie nr 69485 93,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 69485 34,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 70094 68,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 70095 67,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 70094 34,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 70095 34,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 74725 66,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 74725 31,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 76322 67,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 76322 31,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 77186 66,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 77186 34,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się