2020-05-28

Informacje o ASF

Rozporządzenie Nr 6 i 7 Wojewody Lubelskiego

ASF - nowe obszary

Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Lubelskiego

Informacja dot. przemieszczania zwierząt z obszaru zapowietrzonego i zagrożonego

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego. (26.07.2017 r.)

Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego i radzyńskiego. (21.07.2017 r.)

Radzyń Podlaski spotkania dot. ASF (13.07.2017 r.)

Informacja dla hodowców trzody chlewnej na terenie gmin Wohyń, Ulan Majorat, Radzyń Podlaski, Kąkolewnica oraz Komarówka Podlaska (13.07.2017 r.)

Ulan-Majorat spotkania dot. ASF (13.07.2017 r.)

Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF (07.07.2017 r.)

Afrykański pomór świń - film (21.10.2016 r.)

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii (30.08.2016 r.)

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ NA TERENIE GMIN KĄKOLEWNICA I KOMARÓWKA PODLASKA (24.08.2016 r.)

Komunikat nr 4 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego. (26.07.2014 r.)

Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego. (24.07.2014 r.)

Komunikat nr 2 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego. (24.07.2014 r.)
Zobacz mapę

Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego. (23.07.2014 r.)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. (Poz.356)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. (Poz.354)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 lutego 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 lutego 2014 r.

Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 18.02.2014 r.

ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii:   część 1   część 2

ASF materiały szkoleniowe dla hodowców:   część 1   część 2

Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27.01.2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20.11.2013 r.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7.08.2013 r.

Pismo do Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7.08.2013 r.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - REALNE ZAGROŻENIE

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się