Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Producenci trzody chlewnej z powiatu Radzyń Podlaski
W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego
KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego
szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,
które ...
13.05.2021 więcej
Rozporządzenie nr 11/2021 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa
lubelskiego.
07.05.2021 więcej
Rozporządzenie nr 8/2021 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021
r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na
terenie województwa lubelskiego.
22.04.2021 więcej
Szczepienie lisów wiosna 2021
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na
terenie województwa lubelskiego przewidziane jest w terminach
24-26.04.2021 roku.
16.04.2021 więcej
Zawiadomienie - zmiana adresu e-mail
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje
ponownie, że skrzynka pocztowa o adresie
radzynpod.piw@wetgiw.gov.pl została wyłączona z końcem 2020
roku.
09.04.2021 więcej
Rozporządzenie nr 1 PLW w Radzyniu Podlaskim
Rozporządzenie nr 1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu
Podlaskim z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia
odstrzału sanitarnego dzików na terenie ...
29.03.2021 więcej
Komunikat w związku z ryzykiem wystąpienia HPAI
Komunikat w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI).
24.03.2021 więcej
Zasady ochrony przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony
gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
24.03.2021 więcej
Lista zakładów – odbiór padłych świń
Wykaz zakładów, które mogą odbierać padłe świnie. Wykaz
podmiotów sektora utylizacyjnego wskazanych do prowadzenia
działalności w zakresie ...
23.02.2021 więcej
Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 lutego
2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów radzyńskiego
i bialskiego.
08.02.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się