Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zmiana adresu e-mail
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że skrzynka pocztowa o
adresie radzynpod.piw@wetgiw.gov.pl wkrótce zostanie
wyłączona.
16.11.2020 więcej
Lista zakładów – odbiór padłych świń
Wykaz zakładów, które mogą odbierać padłe świnie z gminy
Kąkolewnica i Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim...
10.11.2020 więcej
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ...
29.10.2020 więcej
Koordynator ds. dostępności
Informacja o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
21.09.2020 więcej
Program pomocowy ARiMR
Informacja o programie pomocowym ARiMR dla osób, które
zaprzestały hodowli świń z nakazu PLW.
17.09.2020 więcej
Rozporządzenie nr 37, 38 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 37 oraz 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 02
września 2020 roku dotyczące poszukiwania i postępowania z
padłymi dzikami na terenie województwa lubelskiego.
04.09.2020 więcej
Szczepienie lisów jesień 2020
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na
terenie województwa lubelskiego przewidziane jest w terminach
18-21.09.2020 roku.
04.09.2020 więcej
Ogłoszenie Prezesa ARiMR
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków na operacje
typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem
COVID-19".
02.09.2020 więcej
Rozporządzenie nr 33 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia
2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie
województwa lubelskiego.
21.08.2020 więcej
Poradniki dla rolników
Poradniki dla rolników opracowane w Głównym Inspektoracie
Weterynarii ...
13.07.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się