Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza
rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę ...
02.06.2020 więcej
27 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej
27 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników administracji rządowej. W zamian ...
02.06.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii
Rozporządzenie Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu
Podlaskim z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające ...
02.06.2020 więcej
Apel LWLW w sprawie padłych dzików
Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że zgłaszane do
Inspekcji Weterynaryjnej padłe dziki są układane w workach ...
02.06.2020 więcej
Rozporządzenie nr 30 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 30 Wojewoda Lubelski z dnia 26 września 2019
r. uchylające rozporządzenie Nr 17 Wojewody ...
02.06.2020 więcej
Kampania Informacyjna
Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”,
konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i ...
02.06.2020 więcej
Rozporządzenie nr 26 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 26 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września
2019 r. uchylające rozporządzenie Nr 13 Wojewody ...
02.06.2020 więcej
Szczepienie lisów jesień 2019
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na
terenie województwa lubelskiego przewidziane w terminach ...
02.06.2020 więcej
Rozporządzenie nr 22 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 08 sierpnia
2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 17 Wojewody ...
02.06.2020 więcej
Rozporządzenie nr 17 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 lipca 2019
r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń ...
02.06.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się