Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Nowe obszary ASF (UE) 2018/1856
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1856 z dnia 27 listopada
2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji ...
03.06.2020 więcej
Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD MD
Dobrowolny program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i
tchawicy / otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki ...
03.06.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii
Rozporządzenie Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu
Podlaskim z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ...
03.06.2020 więcej
Zasady przeprowadzania kontroli
Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy
Inspekcji Weterynaryjnej (wybrane zagadnienia)...
02.06.2020 więcej
Rozporządzenie nr 44 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 44 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września
2018 r. uchylające rozporządzenie ...
02.06.2020 więcej
Szczepienie lisów jesień 2018
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na
terenie województwa lubelskiego przewidziane ...
02.06.2020 więcej
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1068
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1068 z dnia 27 lipca 2018 r.
zmieniająca załącznik do decyzji ...
02.06.2020 więcej
Rozporządzenie nr 30 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 30 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 2018
r. w sprawie zwalczania afrykańskiego ...
02.06.2020 więcej
Rozporządzenie nr 25 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lipca 2018
r. w sprawie zwalczania afrykańskiego ...
02.06.2020 więcej
Nowe obszary ASF (UE) 2018/1008
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1008 z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniająca załącznik do ...
02.06.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się