Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wytyczne - znalezienie padłego dzika
Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia
padłego dzika.
03.06.2020 więcej
Rozszerzenie obszarów objętych ograniczeniami
Do obszaru objętego ograniczeniami wchodzą w województwie
lubelskim: gminy Jabłoń, Milanów i Parczew w powiecie
parczewskim ...
03.06.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2017 r.
Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2017
r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta ...
03.06.2020 więcej
Roczny spis zwierząt
Ulotka przypominająca o obowiązku dokonywania przez posiadaczy
rocznego spisu zwierząt.
03.06.2020 więcej
Zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem ASF
Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF
wynikające z rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ...
03.06.2020 więcej
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Lubelskiego
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania
ASF w powiecie bialskim z dnia 5.X.2017 r., które ...
03.06.2020 więcej
Apel w sprawie ASF
Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim w
sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń ...
03.06.2020 więcej
Zawiadomienie – ASF u dzika
Informacja dotycząca stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń
(ASF) u padłego dzika w okolicach miejscowości Turów ...
03.06.2020 więcej
Informacja dla hodowców drobiu
W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy
ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać ...
03.06.2020 więcej
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1521
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1521 zmieniająca obszary w
powiecie radzyńskim ...
03.06.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się