Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie w sprawie grypy ptaków
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
03.06.2020 więcej
Informacja dla hodowców drobiu
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków ...
03.06.2020 więcej
Afrykański pomór świń - film
Państwowy Instytut Weterynaryjny zamieścił film "Afrykański
pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą".
03.06.2020 więcej
Informacja dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt
Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące
identyfikacji i rejestracji zwierząt.
03.06.2020 więcej
Szczepienie lisów jesień 2016
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na
terenie województwa lubelskiego przewidziane w terminach ...
03.06.2020 więcej
Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii
W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń
( ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym ...
03.06.2020 więcej
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ NA TERENIE GMIN
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ NA TERENIE GMIN
KĄKOLEWNICA I KOMARÓWKA PODLASKA ...
03.06.2020 więcej
Informacja
Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 maja 2016 r. Inspektorat Weterynarii w dniu ...
03.06.2020 więcej
Szczepienie lisów wiosna 2016
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na
terenie województwa lubelskiego przewidziane w terminach ...
03.06.2020 więcej
Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Myśliwskim
Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza na: Mistrzostwa
Polski Lekarzy Weterynarii w Strzelectwie Myśliwskim ...
03.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się