Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20.11.2013 r.
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2013 r.
Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości...
01.06.2020 więcej
Ogłoszenie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie
informuje, że w dniu 5 grudnia 2013 r. o godz...
01.06.2020 więcej
Ubój zwierząt gospodarskich poza rzeźnią
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności
uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią...
01.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7.08.2013 r.
W sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i ...
01.06.2020 więcej
Afrykański Pomór Świń
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się,
zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie...
01.06.2020 więcej
Informacja dla prowadzących handel z zakładami na Słowacji
Informacja dla przedsiębiorstw prowadzących handel
wewnątrzwspólnotowy z zakładami funkcjonującymi na terenie...
01.06.2020 więcej
Informacja dotycząca programu realizowanego w pasiekach
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
dotycząca programu realizowanego w pasiekach.
01.06.2020 więcej
Informacja dotycząca choroby Aujeszkyego
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
dotycząca choroby Aujeszkyego.
01.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się